شعر خیام

گزیده بهترین اشعار کوتاه و بلند شاعران معروف ایرانی

بهترین و زیباترین اشعار رباعی حکیم عمر خیام نیشابوری

۵,۰۸۱ بازديد


گزیده بهترین و زیباترین اشعار رباعی حکیم عمر خیام نیشابوری که مضمون بیشتر اشعارش در مورد زندگی مادی و معنوی، خوش بودن و زندگی کردن در زمان حال می باشد.

چون عهده نمی‌شود کسی فردا را
حالی خوش دار این دل پر سودا را
می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه
بسیار بتابد و نیابد ما را

******